KỂ CHUYỆN THEO SÁCH

Phong trào đọc sách trong nhà trường luôn được quan tâm. Ngay từ đầu năm học nhà trường, thư viện và liên đội đã có kế hoạch cụ thể chính vì thế. Vừa qua trường phát động phong trào kể chuyện theo sách tất cả các em tham gia đã có những mẩu hay, các em kể chuyện hấp dẫn, tự tin .