Ngày hội " THIẾU NHI VUI KHỎE- TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN'

Nhân kỉ niệm 88 năm ngày thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh liên đội tổ chức nhiều hoạt động như: Phát động tuần học tốt, Đôi bạn cùng tiến, Tổ chức phát thanh măng non, kết nạp đội viên mới cho HS khối 3, kiểm tra chuyên hiệu Đội...Và đặc biệt là tổ chức ngày hội " Thiếu nhi vui khỏe- Tiến bước lên đoàn".