NGÀY HỘI TIẾNG ANH

NGÀY HỘI TIẾNG ANH ĐƯỢC TỔ CHỨC VÀO NGÀY 09 THÁNG 11 NĂM 2018. TOÀN TRƯỜNG HƯỞNG ỨNG SÔI NỔI, CÁC ĐỘI CHƠI THAM GIA RẤT NHIỆT TÌNH, TỰ TIN, THỂ HIỆN ĐƯỢC SỰ AM HIỂU VỀ TIẾNG ANH TỐT. CÁC BÀI HÙNG BIỆN ĐƯỢC CÁC EM THỂ HIỆN RẤT TỐT,  PHÁT ÂM CHUẨN....

NGÀY HỘI TIẾNG ANH CỦA TRƯỜNG VINH DỰ, HÂN HOAN, CHÀO ĐÓN THẦY GIÁO LÊ QUỐC TỰ CHUYÊN VIÊN CỦA PHÒNG GD TRIỆU PHONG VỀ DỰ